Почитувани, Вашата апликација е предодобрена.

Нашиот кредитен референт ќе ве контактира за 15 минути.

Ви Благодариме на довербата.