Вашата апликација е одбиена.

Почитувани, вашата апликација е одбиена поради тоа што имате аплицирано во последните 5 дена.

Ви Благодариме на довербата.